HNH løper for Mali!

Årets misjonsprosjekt på HNH støtter et jordbruksprosjekt som Norsk Luthersk Misjonssamband (skolens eier) driver i Mali. Her er mye godt jordbruksland blitt ødelagt av gullgravere, som har gravd dype hull i bakken, og så dratt sin vei. Disse hullene er delvis skjult av planter og gress, og livsfarlige for både mennesker og dyr. Prosjektet handler om å fylle igjen gullgraverhullene, slik at disse områdene igjen kan brukes til jordbruk. Vårt bidrag er med på å skape en bedre framtid for mange mennesker.

Deltakerne løper i 30 minutter på en runde som er 913 meter lang. Du kan sponse et beløp per runde eller gi et fast beløp for deltakeren.